Białoruś 28-04-2018

Na Białorusi dominuje bujna zieleń we wszystkich jej odcieniach, a pośród niej wije się lśniąca wstęga rzeki Niemen. O życiu tutaj pisała Eliza Orzeszkowa w powieści "Nad Niemnem". Dziś można zwiedzać Dom-Muzeum pisarki. W samym Grodnie jest mnóstwo polskich akcentów, gdyż kiedyś było to polskie miasto. Na zamku w Grodnie zwołano ostatni sejm Rzeczypospolitej, a król August Poniatowski zrzekł się władzy. Są tu jednak również stare drewniane cerkwie, kościoły i synagoga, a na dokładkę na placu znajdziemy pomnik Lenina. Jadąc ku rubieżom wschodnim można też zobaczyć białoruską część Kanału Augustowskiego, gdzie oprócz szeptów liści drzew najgłośniejszymi dźwiękami są śpiewy ptaków.

TRASA: GRODNO - KANAŁ AUGUSTOWSKI AŻ DO GRANICY - GRODNO

Katarzyna Zegan - Travel Photography